Turan birliyinə qarşı Slavyan birliyi

Doğrusu bu xəbərə bir qədər sevinən kimi oldum. Bizim bir çox siyasilərimizin belə ehtiyatla dilə gətirdiyi “Turan birliyi” ifadəsi leksikonumuzda hələ düz – əməlli vətəndaşlıq statusu qazanmamış
Rusiya, Belarus və Serbiya “Slavyan birliyi” başlığı altında hərbi təlimlərə başlayır.
Bildiyimiz kimi, artıq NATO ya benzər hərbi birliklər daha çox siyasi bloklara çevrilmişlər və get – gedə öz əvvəlki mahiyyətlərini itirirlər.
Bu mənada bu gün Turan hərbi- siyasi birliyinin yaranması tarixi
zərurətdən irəli gəlir.
Ata və babalarımızın arzu etdiyi, minlərlə ziyalılarımızın “pantürkist” ( mənası – sadəcə “türk birliyi”) damğası ilə repressiya olunub ya qəbirə, ya Sibirə göndərildiyi bir ideyanı ruslar özlərinə lazım olanda “slavyan birliyi” adı altında sadəcə elan edirlər və heç kimlə məsləhət etmədən, heç kimdən çəkinmədən həyata keçirirlər.
Nəhayət ki, bizim də Turan hərbi- siyasi birliyini elan etməyimizin zamanı çatmışdır.

İmza; Şahin Sirvanlı.

Bunu paylaş: