Rusiyanın erməni adlı canlı “mina”sı

Rusiyanın erməni adlı canlı “mina”sı.
Rus imperiyası 200 il bundan əvvəl İrəvan adlanan ərzimizi işğal etdi. O bu ərziləri özündə saxlamaq üçün əla bir fənd işlətdi: bu əraziləri minalamağa başladı. Soruşa bilərsiniz ki,200 il bundan əvvəl heç bir mina kəşf olunmamışdı. Səhviniz var. Bu minanın adı ermənidir, özü də canlı . Zaman keçdikcə o, bu erməni adlanan canlı minalardan istifadə etməyə başladı. Rusiya əla bir döyüş taktikası seçmişdi- öz- özünə işləyən canlı mina! Erməni adlanan bu mina,hətta Rusiyanın əmri olmasa belə işləyə bilir. Zaman keçdikcə bu erməni adlı mina təkmilləşdirildi. İndi həmin bu mina nəinki Rusiyanın, hətta qərb dövlətlərinin əmri ilə də işləyə bilir. Lazım olan anda partlaya bilir. Bu erməni adlı minadan bütün dünya dövlətləri istifadə edə bilir. Ancaq təəssüf edirk ki ,bu minadan biz istifadə edə bilmirik. Çünki hələlik bu minanın proqramında ancaq “türkü öldür” komandası yazılıb. Gələcəyi bilmək olmaz, ola bilər ki, gələcəkdə hansı bir dövlət isə onun proqram təminatını dəyişib öz maraqları üçün digər bir dövlətə qarşı istifadə etsin. Mina ilə tanış olduq. İndi bu minadan necə xilas olmağın yolunu axtaraq. Məntiqlə düşünsək görərik ki ,bu minadan ancaq onu bu torpaqlardan təmizləməklə canımızı qurtarmış olarıq. Xilasımız bundadır. Mina yoxdursa, deməli onun sahibi də tərkisilah olur və bizə qarşı heç bir ziyan vura bilməz. İşğalçıdan canını qurtarmaq istəyirsənsə, ilk öncə onu tərksilah et, onun silahını, yəni erməni adlı minasını əlindən al, zərərsizləşdir. Sözüm siyasətçilərədir:Əsas minadır, yəni erməni, sahibi isə ikinci dərəcəlidir. İşğalçının silahını əlindən al, sonra özü təslim olacaq.

İbrahim Azər.

Bunu paylaş: