Qardaşlarımız bizi, dünya hegemonlarından müdafiə edir

Şanlı Azərbaycan ordusu işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda cəsarətlə irəliləməkdə davam edir. Artıq rəsmi olaraq qardaş Türkiyə və Pakistandan Azərbaycana dəstək gəlməkdədir. Bu müharibədə Beynəlxalq Təşkilatlar Azərbaycanın doğru və qanuni mövqeyini tam dəstəkləyirlər. Rusiya və İran çox gözəl anlayır ki, bu müharibəyə müdaxilə etsələr qarşılarında bizim qardaşlarımız Türkiyə və Pakistanı görəcəklər. Dünyanın məğlub edilməz Türkiyə, Pakistan ordularıyla baş -başa gəlmək istəməmələri indiki vəziyyətdə bir reallıqdır. Ermənistan meydanda tək qaldığını tam anlayıb bəzi dövlət və qrumlara yalvarmağa başlamışlar. Artıq ordumuzun dayanmağa belə zamanı olmadığını hər kəs gözəl anlayır. Yaşasın Azərbaycan əsgəri.

Mikayıl Əsədov.

Bunu paylaş: