Xalq nağılların baniləri…

Bu gün Milli Məclis öz işinə başlayıb.

Azərbaycan xalqı, millət vəkillərindən yaxşı heç bir şey gözləmir. Bunların yığılması sadəcə dövlət büdcəsini talamaqdır.

Millət acından öldüyü halda bunlar işsizliyin sığortasını müzakirə edirlər. İlham Əliyev, deyirdiniz ki, daxili və xarici siyasət nəticəsində işsizlik səviyyəsi 5 faizdir.

Milli Məclisdə oturanlara üz tuturuq; siz millət vəkillərisiniz, hakimiyyət vəkilləri yox.

Nə zaman siz millət vəkilləri xalqın xeyrinə bir qanun çıxaracaqsınız?

Xalqı bu zülümdən yalnız birlik xilas edəcək.

Birləşək ki, bu zülmə qalib gələk!

İmza; Mikayıl Əsədov.

Bunu paylaş: