Bu gün Müstəqillik günündür Azərbaycan

Azərbaycan öz müstəqilliyini SSRİ-nin dağılması ilə 1991 -ci ildə elan etmişdir.
O zamanlar bir neçə gün müzakirələr aparılmışdır və nəhayət 1991- ci il oktyabrın 18 -də Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul edildi və bununla da müstəqillik yenidən bərpa olundu.
Müstəqillik bərpa olunduqdan sonra isə dövlət bayrağımız, himnimiz və gerbimiz yenidən bərpa edildi.
Bu Müstəqillik günü bizim üçün çox dəyərlidir, çünki torpaqlarımızın geri qaytarılması ilə üst-üstə düşür, ikiqat bayramdır bizim xalqımız üçün.
Yaşa Azərbaycanım.

Mikayıl Əsədov.

Bunu paylaş: