Əli Əsədov, yol çəkdirənidə nəzərə alirsınız ?

Hörmətli oxucular, baş nazir Əli Əsədov bəzi təşkilatları tənqid edərək, büdcəni səmərəli və qənaətcil istifadə etmədiklərinə görə ittiham etmişdir. Baş nazir bu işdə bəzi qurumların büdcə hesabına gərəksiz tədbirlərin keçirməsi və lazımsız investisiya proqramlarının icra edilməsi və. s. büdcəyə ziyan etdiyini bildirmişdir. Azərbaycan büdcəsinin 60 faizi yol tikintisi və gərəksiz dünya tədbirlərinin keçirilməsinə xərclənir; Avropa olimpiyadası, olimpiya mərkəzlərinin tikintisi, aşağı səviyyəli dünya və Avropa yarışları və. s.
Bu göstərişlər isə prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə edildiyi halda Əli Əsadovun təşkilatlarından nəsə tələb etməsi nə dərəcədə doğrudur?
Yalnız Azərbaycanda qısa müddətdə bir yol tikintisi və bərpası mümkündür: bir neçə dağıdılır və tikilir. Yalnız bizdə tikilən bəzi İdman kompleksləri fəaliyyət göstərmir.

Mikayıl Əsədov.

Bunu paylaş: